De meeting over de ideeën van Lenin

Na weken discussie heeft het nationaal congres van Vonk/Révolution beslist zich een nieuwe naam te geven: de Revolutionair Communistische Organisatie. Hiermee volgen we een trend met onze internationale organisatie. In de maand juni lanceren we immers de Revolutionair Communistische Internationale op een wereldbijeenkomst in Italië. De titels van onze tijdschriften blijven echter Vonk en Révolution.

Er is echter meer aan de hand dan een simpele naamverandering. ‘What’s in a name?’ Naamsveranderingen hebben toch wel een belangrijke betekenis. Met de naamsverandering slaan we stoutmoedig en openlijk de weg in van het revolutionaire communisme. Waarschijnlijk zijn we de enige linkse organisatie in België die zich zo scherp politiek durft af te bakenen. Internationaal merken we dat honderdduizenden jongeren, scholieren, studenten en arbeiders op zoek zijn naar een radicaal links alternatief. Talrijke opiniestudies wijzen dit ook aan. De negatieve ervaring met de existentiële crisis van het kapitalisme en het halfslachtige ‘socialisme’ van Syriza, Podemos, Bernie Sanders en Jeremy Corbyn heeft velen richting communisme geduwd.

Nieuwe generatie

Met de naamsverandering willen we ook iets anders onderstrepen. We vernieuwen namelijk grondig onze krachten. Op een jaar tijd is ons aantal militanten bijna verdubbeld. Veel jongeren die zich vereenzelvigen met het ‘communisme’ hebben de weg gevonden naar onze organisatie. Beter gezegd: dankzij onze gedurfde campagne ‘Ben je communist? Sluit dan bij ons aan’ hebben we veel jongeren bereikt die we op geen andere manier zouden hebben ontmoet. Ook de start van onze campagne rond de ideeën van Lenin heeft ons op de kaart gezet. Het massale posteren, voornamelijk in het Brusselse, voor een meeting over Lenin trok 70 mensen aan waarvan er 11 ter plaatse wensten aan te sluiten bij onze organisatie. Hier opnieuw zijn we blijkbaar zo goed als alleen om de politieke erfenis van de grootste revolutionair van de 20ste eeuw openlijk te claimen. In november plannen we ook een lanceringsmeeting van de Revolutionaire Communisten.

Op ons congres bespraken we de wereldsituatie, evenals de perspectieven voor de klassenstrijd in eigen land. De hele internationale toestand is gekenmerkt door een groeiende instabiliteit en conflicten. Economische en militaire crisissen volgen elkaar op tegen een achtergrond van een klimaatcrisis die apocalyptische vormen aanneemt. Dit alles heeft natuurlijk gevolgen voor het bewustzijn van de arbeidersklasse en de jeugd. De ‘working class is back’ kenmerkt veel landen vandaag. De eigen strategen van het kapitaal voorspellen meer en meer sociaal protest en opstanden. Met lede ogen zien ze hoe meer en meer mensen, jongeren in het bijzonder, zich naar het communisme keren. Het is geen toeval dat de meeste nationale afdelingen van onze internationale snel aangroeien. In verschillende landen zoals Groot Brittannië, de VS, Canada, Oostenrijk, Zweden, Denemarken, ja zelfs in Zwitserland zijn wij de grootste organisatie van de revolutionaire linkerzijde.

Verscherping klassenstrijd


In tegenstelling tot wat de overheersende ideologie ons wijs maakt, bestaat er niet zoiets als een aangeboren ‘gematigdheid’ van de Belgen. Belgen zouden niet van ‘conflict’ houden en zien enkel heil in ‘compromissen’. Vergeet dit maar. Onze gehele ‘nationale’ geschiedenis is een continuüm van crisissen, politieke spanningen en sociale opstanden. De koppige en lange stakingen bij Delhaize vorig jaar of de hevige en radicale boerenprotesten van de laatste maanden illustreerden dat nog maar eens. De volgende jaren zal de werkende klasse de weg terug vinden van de open confrontatie met het kapitalisme. Ook zal dit de gelegenheid zijn om de oude reformistische leidingen van de arbeidersbeweging te vervangen door een nieuwe leiding die geen geloof heeft in het kapitalisme. We bereiden ons daarom voor op een verscherpte klassenstrijd en nieuwe revolutionaire of prerevolutionaire situaties zoals gezien met de ‘staking van de eeuw’ in 1960-61 of de witte beweging van de jaren '90.

Maar ideeën zonder organisatie zijn zoals een mes zonder heft. Daarom versterken we ook ons kleine apparaat. Hiervoor haalden we ook meer dan 5000 euro op. Dit is een goede aanduiding van het vertrouwen dat onze militanten hebben in de mogelijkheden van de organisatie. Deze som gaat dienen voor de aankoop van een professionele ‘full color’ A3 printer. Kijk dus uit naar nog meer felrode affiches in de volgende weken. Ook beginnen we te sparen voor de aanwerving van een tweede voltijdse medewerker. Gezien de aangroei van nieuwe leden is dit snel nodig. Ons lokaal dicht bij het Brusselse centrum is de laatste maanden omgevormd tot een echt actiecentrum.

We gaan ook de frequentie van onze tijdschriften Vonk en Révolution verhogen en de inhoud vernieuwen vanaf het najaar. We gaan ook actiever worden op de diverse sociale media.

2024 wordt een jaar van transformatie van onze organisatie. Met veel enthousiasme en durf planten we de vlag van de Revolutionaire Communisten in de klassenstrijd.

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken