Internationaal

De lang geplande aanval op Rafah is begonnen. Op maandag 6 mei lanceerde de IDF luchtaanvallen op de stad en riep op tot de evacuatie van ongeveer 100.000 Palestijnen uit de oostelijke wijken van de stad naar de zogenaamde 'humanitaire zones' van al-Mawasi aan de kust en een gebied ten westen van Khan Younis.

De beweging van tentenkampen op universiteiten in solidariteit met Palestina heeft zich verspreid van de VS naar Nederland. Maandag 6 mei zetten studenten van de UvA, VU en AUC een tentenkamp op om te eisen dat de UvA alle steun aan en samenwerking met Israël verbreekt. Deze eerste activiteit werd in de nacht van 6 op 7 mei direct beëindigd doordat het bestuur van de UvA de politie op het kamp afstuurde om het met geweld te ontruimen.

Bij meer dan 60 universiteiten en hogescholen in de gehele Verenigde Staten hebben we gezien dat studenten en docenten tentenkampen organiseerden, als onderdeel van een groeiende beweging tegen het bloedbad in Gaza. Een hele generatie wordt gepolitiseerd en trekt conclusies over de aard van het imperialisme, de rol van de politie en de staat, en de noodzaak van collectieve actie.

Verzet vanuit de arbeidersbeweging biedt de enige uitweg. Zoals eerder gezegd zal dit verzet in de eerste plaats vanuit de vakbeweging moeten komen. Echter, er is ook nood aan een politieke uiting van de arbeidersbeweging, een klassenalternatief voor zowel de rechtse demagogen als de ‘links-liberale’ vertegenwoordigers van het kapitaal.

In de komende weken zullen we op nationaal en Europees niveau een debat zien ontstaan over de noodzaak om de overheidsschuld en de overheidsuitgaven te verminderen om aan de criteria van Maastricht te voldoen. Het resultaat is een uitgemaakte zaak: in België wordt een terugkeer naar de bezuinigingen aangekondigd. Deze werden in 2020 aan het begin van de pandemie opgeschort.

De eenmanspartij van Geert Wilders presenteerde zich tijdens de verkiezingen als meer gematigd om zich als een realistische coalitiepartner op te stellen. Het verkiezingsprogramma maakt echter duidelijk dat Wilders zijn ultra-reactionaire en racistische standpunten behouden heeft. Op welke manier kunnen we zo'n rechtse regering het best bestrijden?

Op zondag 3 december werd er in Venezuela een raadgevend referendum gehouden , uitgeschreven door de Nationale Vergadering, over het territoriale geschil over het Essequibo-gebied in Guyana. Het escalerende conflict over dit gebied heeft diepe reactionaire implicaties voor beide volken. Het is absoluut noodzakelijk dat communisten een internationalistische positie innemen.

 Een aardverschuiving, zo kunnen we de verkiezingsuitslag van TK2023 beschouwen. De PVV, de eenmanspartij van Geert Wilders, die de grootste wordt met bijna een kwart van de uitgebrachte stemmen. Hoe moeten communisten dit analyseren?

We worden gebombardeerd met het idee dat de arbeidersklasse niet meer bestaat, dat we nu allemaal grotendeels 'middenklasse' zijn. Maar dit gaat voorbij aan de essentie. Arbeidersklasse of proletariër zijn betekent dat je, om in je levensonderhoud te kunnen voorzien, je vermogen om te werken aan iemand anders moet verkopen. Op basis van deze objectieve criteria zien we dat de arbeidersklasse niet alleen bestaat, maar nog nooit zo groot is geweest, zowel in termen van absolute aantallen als in termen van haar relatieve gewicht in de samenleving.

Deze verklaring van de Internationale Marxistische Tendens drukt onze solidariteit uit met het Palestijnse volk. Ze beantwoordt de weerzinwekkende hypocrisie van het westerse imperialisme en zijn lakeien, die zich achter de reactionaire Israëlische staat scharen terwijl deze zijn bloedige wraak ontketent op Gaza, na de verrassingsaanval van Hamas op 7 oktober. We leggen bovendien uit waarom vrijheid voor Palestina alleen kan worden bereikt door revolutionaire middelen en de omverwerping van het kapitalisme in de hele regio.

Zaterdag 16 september was het een jaar sinds de moord op Mahsa Jina Amini, die vorig jaar de aanzet gaf tot de 'Vrouwen, Leven, Vrijheid' opstand in Iran. Dit werd herdacht met een bazaarstaking in Koerdische steden en met straatprotesten door de jeugd in onder andere Teheran, Kermanshah, Sanandaj, Amol, Hamedan, Rasht en Bukun.

De aanval van Hamas op Israël gisteren (zaterdag 7 oktober) kwam als een schok en verraste de Israëlische inlichtingendienst en het militaire establishment, maar het zou ons in het geheel niet moeten verbazen. Het is het directe gevolg van de escalerende gewelddadige onderdrukking van de Palestijnen, gepromoot door Netanyahu, die de meest rechtse reactionaire regering in de geschiedenis van Israël leidt.

De Middellandse Zee is opnieuw het toneel van schipbreuken, waarbij honderden migranten het leven laten in hun pogingen om te ontsnappen aan oorlog, horror en honger. De Middellandse Zee, een waar paradijs voor reizigers, is tevens een kerkhof waar ten minste 27.000 mensen zijn gestorven sinds het begin van de tellingen in 2014. 

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de militaire omverwerping van de socialistische president Salvador Allende herpubliceren we twee artikels. Deze artikels geven achtergrond bij de staatsgreep maar ook bij het revolutionaire proces dat voorafging. Vooral gaan deze artikels in op de lessen uit deze coup voor de hele linkerzijde, niet alleen in Latijns-Amerika maar ook in de hele wereld.

De Middellandse Zee is opnieuw het toneel van schipbreuken, waarbij honderden migranten het leven laten in hun pogingen om te ontsnappen aan oorlog, horror en honger. De Middellandse Zee, een waar paradijs voor reizigers, is een kerkhof waar ten minste 27.000 mensen zijn gestorven sinds het begin van de tellingen in 2014.

Daags voor het verstrijken van de deadline voor het bereiken van een akkoord over het Amerikaanse schuldenplafond zat Capitol Hill in een impasse. Rond 1 juni zou de federale overheid niet langer het geld hebben om haar rekeningen te blijven betalen, wat zou kunnen leiden tot een ongekende crisis.

Na 6 maanden actie heeft ook de veertiende "actiedag", met 250 verzamelpunten, tegen de pensioenhervorming op 6 juni niet meer effect gehad op de regering dan de vorige dertien. Macron kan het gevoel hebben dat hij de pensioenhervorming heeft gewonnen, althans tijdelijk. Vanuit het oogpunt van de Franse bourgeoisie is dit echter een "pyrrusoverwinning": de winnaar staat er over het geheel genomen veel zwakker voor dan de verliezer, de Franse werkende klasse.

De politieke choas in Nederland bereikt een hoogtepunt met de val van het vierde kabinet-Rutte. Lees hier de verklaring van de Nederlandse afdeling van de IMT.

De moord op Nahel door een politieagent in Nanterre verleden week dinsdag heeft in het hele land een krachtige golf van verontwaardiging en woede ontketend. De video is duidelijk: de politieagent heeft de jongeman, die niemand bedreigde, opzettelijk vermoord. De agent wist niet dat hij gefilmd werd en pretendeerde dat Nahel hem met de dood bedreigde. Dit is wat politieagenten die allerlei "blunders" begaan altijd doen: keer op keer liegen ze, vol vertrouwen dat de rest van de politie en justitie hen zullen beschermen.

We zien momenteel overal in Europa een heropleving van de arbeidersbeweging. Dit geldt ook voor ons buurland Duitsland, waar de arbeiders stakingen gewoonlijk uit de weg gingen, maar waar ze nu gemeengoed zijn geworden.

Het is 10 jaar geleden dat Willem-Alexander van Oranje-Nassau op 30 april ingehuldigd werd als koning der Nederlanden. Het jaar 2013 werd officieel gekozen omdat het 200 jaar was sinds Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau terugkwam uit Londen om ‘soeverein vorst Willem I’ van de Nederlanden te worden.

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Turkije heeft geen duidelijke winnaar opgeleverd. De huidige president Erdogan van de AKP (met 49,3 procent van de stemmen) wordt voor het eerst gedwongen aan een tweede ronde mee te doen. Zijn rivaal wordt Kemal Kılıçdaroğlu van de CHP, de Republikeinse Volkspartij. Deze verkiezing was een zware strijd voor de AKP, die Turkije al 20 jaar regeert, en toch werd Erdogan niet van de macht verdreven.

De drie maandenlange mega-betogingen en stakingen werden door een Frans dagblad beschreven als een echte ‘levée en masse’. Deze ‘massale lichting’ verwijst naar de massale dienstplicht tijdens de Franse revolutie van 1789 ter verdedigen tegen de militaire inval van de conservatieve Europese grootmachten. De vergelijking is een beetje overtrokken, maar beschrijft goed de zelden geziene opwelling van protest van de werkende bevolking, jong en oud, tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar.

De activering door de regering van het grondswetartikel 49.3 (waarmee de regering het parlement omzeilt en de pensioenhervorming doordrukt ) op donderdag 16 maart betekende een keerpunt in de ontwikkeling van de strijd tegen de pensioenhervorming. Deze forcing werd door grote delen van de bevolking terecht als een belediging en een provocatie - en zelfs als te veel - ervaren.

Zoals gebruikelijk in de eindejaarsperiode trokken meer dan 2 miljard Chinezen naar huis om het Chinese nieuwjaar te vieren. Het zal voor velen even rusten zijn na een bewogen jaar. Het volgende ziet er niet veel rustiger uit.

De Provinciale Statenverkiezingen (de verkiezing van de parlementen in de 12 provincies, die op hun beurt de leden van de Eerste Kamer of Senaat verkiezen) hebben, net als in 2019, voor een aardverschuiving gezorgd. De tussentijdse test voor kabinet- Rutte IV eindigde met verlies voor de kabinetspartijen, waarbij de BoerBurgerBeweging (BBB) het vacuüm wist op te vullen. Een analyse.

Zoals altijd bij dergelijke tragedies had de directe oorzaak misschien een natuurlijke oorsprong, maar het niveau van dood en lijden is van menselijke makelij. De arbeidersklasse moet cynische oproepen tot zogenaamde "nationale eenheid" verwerpen en in plaats daarvan de echte schuldigen met de vinger wijzen en zich organiseren om een einde te maken aan hun moorddadige wanbeleid.

Er bestaan andere soorten invasies dan het militaire type waar Rusland zich sinds februari aan waagt. Sinds Oekraïne zich in 2014 met luidruchtige steun van de EU en de VS richting het NATO-bloc keerde, is de invloed van het Atlantisch imperialisme er alleen maar toegenomen. De enige redding voor de Oekraïense en Russische werkende klasse is zich te keren tegen zei die deze oorlog begonnen zijn: de kapitalisten in Kiev en Moskou.

Op 7 december 2022 werd in Peru de linkse president Pedro Castillo door een parlementaire coup afgezet en gevangen genomen. Sindsdien is er een bloedserieuze partij armworstelen aan de gang tussen de Peruaanse massa’s en het oligarchische staatsapparaat.

Het is onrustig in de winkelstraten. Bij steeds meer winkels zijn de werkers het spuugzat om keihard te werken voor een hongerloon. Bij de Bijenkorf vinden al weken stakingen plaats; afgelopen week werden ze vergezeld door stakende werkers in de drogisterijen. Vandaag was de landelijke stakingsdag, met een manifestatie in Utrecht.

De stemming op het Jaarbeursplein in Utrecht was goed en strijdbaar. Het weer hielp gelukkig goed mee. Er waren bussen uit andere steden gekomen om de stakers te mobiliseren, die op de landelijke stakingsdag met een aantal honderd waren bijeengekomen. Er waren medewerkers aanwezig van de Bijenkorf, Etos, Holland & Barrett, Kruidvat en Trekpleister. Er waren relatief veel jonge stakers aanwezig, soms zelfs van onder de 20 jaar, die in gesprekken aangaven dat ze er waren in het belang van alle collega’s. Een positief teken van veranderend bewustzijn onder jonge werkers, wat overeen komt met berichten dat er meer jongeren aansluiting zoeken bij de vakbond.

De enorme stijgingen van de energieprijzen leiden tot zeer terechte zorgen bij een groot deel van de werkende klasse en middenklasse in Nederland en andere landen. Iedereen kent wel iemand die de pineut is, een persoon of gezin dat ineens honderden euro’s meer per maand kwijt is aan de energierekening.

Naast de hoge energierekeningen is er natuurlijk ook nog sprake van de inflatie in de rest van de economie. In augustus was deze volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 12 procent, een record dat het vorige record van 11,1 procent in januari 1975 oversteeg.

Om dezelfde koopkracht te kunnen behouden, moeten de lonen en uitkeringen dus met 12 procent stijgen. Dit feit, samen met de onhoudbare situatie voor veel arbeiders, leidt tot druk op de vakbondsleiding om hogere eisen te stellen. De FNV (de grootste vakbond) is, zelfs onder leiding van polderaar bij uitstek Tuur Elzinga, nu officieel voorstander geworden van automatische prijscompensatie – ofwel, lonen die meestijgen met de inflatie.

Spoorarbeiders, buschauffeurs, havenarbeiders, advocaten, journalisten, Amazon-werknemers, postbezorgers, zorgverleners, vuilnisophalers… Allen legden ze deze zomer het werk neer. De Britse arbeidersklasse is ontevreden; de ‘Summer of discontent’ is hier het gevolg van. De zomer is over. De stakingen niet. Verplegers, leerkrachten en ambtenaren dreigen mee te staken. De klassenstrijd is terug van weggeweest in Groot-Brittannië.

Op 30 oktober vond de tweede ronde plaats van de Braziliaanse presidentsverkiezingen, die gewonnen werden door Lula, van de Arbeiderspartij (PT), die de uiterst rechtse president Bolsonaro versloeg. Lees hier de analyse van onze Braziliaanse zusterorganisatie Esquerda Marxista (Marxistisch Links), geschreven op 2 november.

Bolsonaro’s nederlaag is een overwinning voor de arbeidersklasse en de jeugd, die een nieuwe politieke situatie inluidt. De volkshaat jegens de reactionaire regering overwon het wijdverspreide en wrede gebruik van het overheidsapparaat in de verkiezingsstrijd; het nepnieuws; en het beleid van klassencollaboratie aan de kant van Lula en de PT.

De protesten in Iran, die werden uitgelokt door de moord op een jonge Koerdische vrouw Mahsa Amini, hebben zich verspreid in alle provincies van het land. Het is uitgegroeid tot een nationale opstand, onvergelijkbaar met enige eerdere beweging in de geschiedenis van de Islamitische Republiek. Ze duren nu al anderhalve maand. In deze tijd hebben de jongeren maar ook de arbeidersklasse zich steeds radicaler opgesteld. Segmenten van de arbeidersklasse in de eerste plaats in de strategische olievelden, hebben gestaakt tegen het regime en in solidariteit met de jongeren, in het bijzonder met de jonge vrouwen. Er is meer en meer sprake van zelforganisatie en van de vorming van strijdcomités. Toch ontbreekt er nog een nationale leiding van het revolutionaire protest en een duidelijk afgebakend programma. De uitkomst van deze opstand is nog niet geschreven. Maar vroeg of laat zal de theocratische dictatuur vallen. Dit artikel beschrijft de eerste momenten van het protest. Voor meer up to date analyse raden we de artikels op www.marxist.com aan.

Op de NAVO-top van eind juni werd over China gesproken. In het nieuwe Strategische Concept werd China voor het eerst benoemd als een “systemische uitdaging van de Euro-Atlantische veiligheid". Deze verklaring is erg belangrijk. Er staat niet dat China een vijand van de NAVO is, maar het komt er zo dicht mogelijk bij zonder het woord te gebruiken.

De arbeiders uit de Franse petroleumsector hebben massaal het werk neergelegd. Aan de tankstations staan lange files. De regering Borne vorderde dinsdag 12 oktober een aantal werknemers van raffinaderijen op. Kan dit ook in België?

De protesten in Iran, die werden uitgelokt door de moord op een jonge Koerdische vrouw Mahsa Amini, hebben zich nu verspreid over ten minste 140 steden in alle provincies van het land. Het is uitgegroeid tot een nationale opstand, onvergelijkbaar met enige eerdere beweging in de geschiedenis van de Islamitische Republiek.

De protesten in Iran, die werden uitgelokt door de moord op een jonge Koerdische vrouw Mahsa Amini, hebben zich nu verspreid over ten minste 140 steden in alle provincies van het land. Het is uitgegroeid tot een nationale opstand, onvergelijkbaar met enige eerdere beweging in de geschiedenis van de Islamitische Republiek.

Terwijl de nationale economie naar een recessie opschuift, wordt de Conservatieve Partij verscheurd door interne gevechten. Maar vanuit het oogpunt van de bourgeoisie is er nog slechter nieuws: na tientallen jaren te zijn ingedommeld is de Britse arbeidersklasse begonnen aan een indrukwekkende reeks van stakingen.

In Baskenland kent een nieuwe socialistische jongerenorganisatie Gazte Koordinadora Sozialista een explosieve groei. De organisatie haalde zich in januari de woede van de staat op de hals haalde door een mobilisatie van 7.000 te organiseren. Eind juli organiseerde ze een bijeenkomst van 2.000 militanten waarin cruciale politieke vraagstukken werden besproken. Onze Britse kameraden werden uitgenodigd en brachten verslag uit.

Met 50,48 procent van de stemmen hebben Gustavo Petro en Francia Marquez de verkiezingsstrijd in de Colombiaanse presidentsverkiezingen gewonnen van de rechtse demagoog Rodolfo Hernandez. Het historische belang van de overwinning van Petro, Marquez en het ‘Pacto Histórico’ kan niet worden onderschat. Gustavo Petro is de eerste linkse president in de geschiedenis van Colombia geworden. Zijn presidentschap betekent een keerpunt in de klassenstrijd van een land waarin de kapitalistische oligarchie gewoonlijk straffeloos de rol van beul heeft gespeeld.

Het VS-imperialisme is de sterkste kracht op de planeet achter de voortdurende kapitalistische uitbuiting, armoede en ellende. Nu heeft de Zweedse regering besloten dat het in het belang van het Zweedse imperialisme is om zich aan te sluiten bij de door de VS geleide oorlogsalliantie, de NAVO.

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen is net voorbij. Macron, de zittende president haalt als eerste 27,6% van de stemmen, gevolgd door de extreem rechtse Le Pen met 23,41% en Mélenchon met 21,95%. Met uitzondering van de andere extreem rechtse kandidaat Zemour 7,05%, halen alle andere kandidaten minder dan 5%. Dat is ook het geval voor alle kandidaten van de partijen die tussen de Tweede Wereldoorlog en vijf jaar geleden de Franse regeringen hebben gevormd. Binnen twee weken volgt de tweede ronde tussen de kandidaten die de meeste stemmen haalden: Macron en Le Pen. Dit is de reactie van Révolution, de Franse afdeling van de IMT (Internationale Marxistische Tendens).

 "Striketober" werd op de voet gevolgd door "Strikevember" en zette vakbondsactie in de schijnwerpers als middel om terug te vechten. Deze en andere belangrijke gebeurtenissen vormen het decor van de huidige situatie bij Starbucks.

Subcategorieën