Dit is de verklaring van onze internationale organisatie (IMT) over de Turkse agressieoorlog tegen Rojava, de Koerdische regio in Noord-Syrië. Wij steunen deze verklaring en pleiten voor een algehele stop op Belgische wapenexporten naar Turkije, en het beëindigen van de 'Erdogan-vluchtelingendeal'.

Het thuisland van de Koerdische bevolking van Syrië - Rojava - wordt binnengevallen door het reactionaire regime van Erdogan. Als de invasie slaagt, zullen de islamistische fanatici - die als Turkse stoottroepen handelen - overal waar zij gaan een spoor achterlaten van verkrachtingen, moord en brand, net zoals zij vorig jaar tijdens de invasie van Afrin deden. Duizenden mensen zullen om het leven gebracht worden en tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen zullen uit hun huizen worden verdreven.

Met hun democratische werkwijze en revolutionaire zienswijze, hebben de Koerden miljoenen mensen geïnspireerd in het Midden-Oosten en daarbuiten. Dat is precies waarom zij door alle heersende klassen in de regio verafschuwd worden, en in het bijzonder door Erdogan. Zij vrezen dat de Koerdische strijd een inspiratie zal worden voor de Koerden in Irak, Iran en Turkije; en voor alle andere onderdrukte volkeren in het Midden-Oosten. Voor Erdogan is de onderdrukking van de Koerden een noodzakelijk middel om de klassenstrijd in eigen huis te doorsnijden, welke hem toestaat om de onderdrukking en uitbuiting van de Turkse arbeidersklasse voort te zetten.

De belangen van de heersende klassen staan diametraal tegenover die van de arme en onderdrukte massa's. In Turkije, Irak, Iran en Syrië hebben dezelfde regimes die decennialang de Koerden onderdrukt hebben, ook hun eigen arbeiders en armen bruut behandeld. En op gelijke wijze zijn het in het Westen dezelfde kapitalisten die keer op keer de Koerden hebben misleid en verraden en hebben meegeholpen aan hun onderdrukking, die bezuinigingen uitvoeren en de levensstandaard aanvallen van hun eigen werkende klassen. Deze regimes zien de Koerden - en alle andere 'kleine naties' - enkel als klein wisselgeld in hun imperialistische spelletjes, intriges en avonturen. Bovendien zijn hun imperialistische inspanningen van even groot belang om in eigen huis een reactionair nationalisme op te zwepen en het kapitalisme te versterken.

Het Koerdische volk kan geen enkele van de heersende klassen vertrouwen. Het kan alleen vertrouwen op zijn eigen krachten, en op alle andere onderdrukte arbeiders en armen in de regio en internationaal. De Rojava-revolutie ontstond als onderdeel van de aanvankelijke Syrische Revolutie en slaagde alleen wegens haar revolutionaire en democratische werkwijze, welke een aantrekkingskracht had op brede lagen arbeiders en armen in de regio. Het is deze zelfde werkwijze die nu noodzakelijk is. Er moet een oproep gedaan worden tot een algemene mobilisatie van de Koerdische massa's in Turkije, Irak en Iran: een oproep tot massademonstraties en -stakingen in alle Koerdische gebieden, voor het beëindigen van deze wrede, eenzijdige oorlog. Er moet een oproep gedaan worden aan alle arbeiders en armen in deze landen om zich aan te sluiten bij de Koerdische massa's in hun strijd tegen de reactionaire heersers in Turkije, maar ook in Syrië, Irak en Iran. Tenslotte is het de taak van de leiding van de arbeidersbeweging in het Westen om het misdadige gedrag te onthullen van hun regeringen, welke medeplichtig zijn aan de misdaden van het Erdogan-regime. De vakbondsleiders moeten ook arbeidersboycots en stakingen organiseren tegen alle verschepingen van materieel dat gebruikt kan worden in de Turkse invasie.

De strijd van het Koerdische volk voor het recht om vrij te leven volgens zijn eigen wensen en om zijn eigen thuisland te hebben, is de strijd van alle arbeiders en jongeren tegen de kapitalistische klasse, welke de mensheid meesleurt in een beerput van barbarij. In het hele Midden-Oosten hebben de massa's genoeg gekregen van deze zieke en verrotte klasse en bewegen zij zich opnieuw in een revolutionaire richting. Door zich aan te sluiten bij de massa's in de regio, kan de Koerdische bevrijdingsbeweging het gevecht tegen het Turkse imperialisme omvormen tot een strijd voor de omverwerping van de kapitalistische regimes in de gehele regio. In de plaats van deze barbaarse regimes, kan er een socialistische samenleving komen die de vreedzame en harmonieuze co-existentie garandeert van alle onderdrukte volkeren die zoveel geleden hebben onder het gewicht van het bekrompen eigenbelang van de heersende klasse.

Weg met de Turkse agressieoorlog tegen Rojava!

Weg met de imperialisten, die allemaal medeplichtig zijn aan deze gruwel!

Lang leve de internationale solidariteit van de werkende klasse!

Zet de verdediging tegen de imperialistische aanval om tot een revolutionaire bevrijdingsoorlog!

Voor een onafhankelijk socialistisch Koerdistan als onderdeel van een Socialistische Federatie van het Midden-Oosten!

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken