Op een congres in december 1945 werd de Revolutionair Communistische Partij (RCP) opgericht, de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale. In dit artikel kijken we naar de ervaringen en lessen van de RCP.

Op 21 januari 2024 is het honderd jaar geleden dat Vladimir Iljitsj Oeljanov, beter bekend als Lenin, overleed. Hij was zonder twijfel een van de grootste revolutionairen die ooit heeft geleefd. Door zijn handelingen aan het hoofd van de Bolsjewistische Partij veranderde deze buitengewone man letterlijk de loop van de geschiedenis.

Verzet vanuit de arbeidersbeweging biedt de enige uitweg. Zoals eerder gezegd zal dit verzet in de eerste plaats vanuit de vakbeweging moeten komen. Echter, er is ook nood aan een politieke uiting van de arbeidersbeweging, een klassenalternatief voor zowel de rechtse demagogen als de ‘links-liberale’ vertegenwoordigers van het kapitaal.

In de komende weken zullen we op nationaal en Europees niveau een debat zien ontstaan over de noodzaak om de overheidsschuld en de overheidsuitgaven te verminderen om aan de criteria van Maastricht te voldoen. Het resultaat is een uitgemaakte zaak: in België wordt een terugkeer naar de bezuinigingen aangekondigd. Deze werden in 2020 aan het begin van de pandemie opgeschort.

Ridley Scotts nieuwe film over Napoleon Bonaparte is vanuit vele hoeken bekritiseerd. Sommigen vinden de film saai, onverklaarbaar in sommige delen en onverstaanbaar in andere. Historische critici beweren dat het gewoon niet historisch correct is - waarop Scott antwoordde: "Pardon, maat, was je daar? Nee? Nou, hou dan je bek." Mijn kritiek op de film is echter dat er niet echt wordt uitgelegd waarom Napoleon aan de leiding kwam in de Franse revolutie, waarom hij zijn veldslagen won en waarom hij de oorlog uiteindelijk verloor.

Ondanks alle ophef is de recente VN-klimaattop opnieuw geëindigd in een farce. De COP-28 was vanaf dag één doorspekt met ironie. Om te beginnen werd het gehouden in de (VAE), een belangrijke olie- en gaseconomie, en het stond onder leiding van Sultan Al Jaber, CEO van ADNOC, de nationale oliemaatschappij.

Dominique Willaert, twintig jaar directeur van het sociaal artistiek project Victoria Deluxe en één van de bezielers van Hart boven Hard, trok maandenlang door de straten van Denderleeuw, Ninove, Aalst, Herzele, Zottegem, Geraardsbergen en Liedekerke.

De Palestijnse journalist en schrijver Ghassan Kanafani (1936-1972) behoort samen met de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish en de zangeressen Umm Kulthum en Fayrouz tot de vier iconen die het Palestijnse volk hoop boden en de geest van het verzet in leven hielden. Zijn bekendste werk “Mannen in de zon” werd opnieuw uitgegeven.

De eenmanspartij van Geert Wilders presenteerde zich tijdens de verkiezingen als meer gematigd om zich als een realistische coalitiepartner op te stellen. Het verkiezingsprogramma maakt echter duidelijk dat Wilders zijn ultra-reactionaire en racistische standpunten behouden heeft. Op welke manier kunnen we zo'n rechtse regering het best bestrijden?

Monteurs in de 10 werkplaatsen van Tesla in Zweden zijn sinds 27 oktober in staking: de eerste in zijn soort bij de gigant.

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Russische toonaangevende marxist Lenin stierf. Gezien de grote relevantie en betekenis van zijn werk voor de opbouw van een internationaal revolutionaire socialistisch alternatief, besteden we gedurende dit Lenin jaar aandacht aan zijn leven en werk in alle publicaties van de Internationale Marxistische Tendens. We beginnen met een korte introductie van Trotski over Lenin. Trotsky schreef de tekst voor de Encyclopaedia Britannica van 1926.

De staking van de Vlaamse ambtenaren zorgde voor een ongekende chaos voor de Vlaamse havens. In dit interview werpt Yves Brusseel, ACOD militant Vlaamse Overheidsdiensten en secretaris ACOD afdeling Oostende het licht op de het laatste grote sociale conflict van 2023.

In de nacht van 29 november 2023 werd het publiek geïnformeerd over de dood van Henry A. Kissinger, voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de VS. De bourgeois media, verschillende staatslieden en allerlei politici vergieten tranen voor hun overleden trouwe dienaar.

Wat is geld? Waar komt het vandaan? Is het iets dat altijd zal blijven bestaan?

Op zondag 3 december werd er in Venezuela een raadgevend referendum gehouden , uitgeschreven door de Nationale Vergadering, over het territoriale geschil over het Essequibo-gebied in Guyana. Het escalerende conflict over dit gebied heeft diepe reactionaire implicaties voor beide volken. Het is absoluut noodzakelijk dat communisten een internationalistische positie innemen.

 Een aardverschuiving, zo kunnen we de verkiezingsuitslag van TK2023 beschouwen. De PVV, de eenmanspartij van Geert Wilders, die de grootste wordt met bijna een kwart van de uitgebrachte stemmen. Hoe moeten communisten dit analyseren?

We worden gebombardeerd met het idee dat de arbeidersklasse niet meer bestaat, dat we nu allemaal grotendeels 'middenklasse' zijn. Maar dit gaat voorbij aan de essentie. Arbeidersklasse of proletariër zijn betekent dat je, om in je levensonderhoud te kunnen voorzien, je vermogen om te werken aan iemand anders moet verkopen. Op basis van deze objectieve criteria zien we dat de arbeidersklasse niet alleen bestaat, maar nog nooit zo groot is geweest, zowel in termen van absolute aantallen als in termen van haar relatieve gewicht in de samenleving.

Op 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats, de eerste verkiezingen van het post-Rutte-tijdperk. Wat is het standpunt van onze Nederlandse zusterorganisatie Revolutie hierover?

Bisschoppen die liegen, kardinalen die de gruwelijkste feiten toedekken, met weerloze kinderen als slachtoffer. De VRT-reeks Godvergeten heeft heel wat losgemaakt in de Vlaamse samenleving. Onvermijdelijk komen er dan discussies los over de rol van de katholieke kerk in onze samenleving.

Sinds jaar en dag behandelen de opeenvolgende regeringen mensen zonder papieren en daklozen als vuil. Racisme, cynische electorale overwegingen, stemmingmakerij en klassenminachting zijn daarbij de bouwstenen van ‘het beleid’.