Aangezien de regering niet wilde toegeven, begon de non-profit vanaf 26 februari aan een staking van onbepaalde duur. Hun vastberadenheid heeft duidelijk het verschil gemaakt. Voor diegenen die er nog aan twijfelden: strijd loont. Het akkoord betekent nochtans geen rust in de sector.

Ondanks acht jaar toepassing van de Europese richtlijnen is er over het geheel genomen niks in de goede richting geëvolueerd, tenminste niet voor de loontrekkenden. Het goede nieuws is dat (bijna) niemand nog gelooft in de kletspraatjes over ‘het competitieve Europa van volledige tewerkstelling en welvaart’.

In een klimaat waarin zelfs voor de meest gerechtvaardigde sociale eisen zoals die van de gezondheidswerkers geen geld heet te zijn, staat de Vlaamse regering op het punt om drie miljard euro uit te trekken voor een investering die een gevaar betekent voor de leefbaarheid van Antwerpen en de gezondheid van haar inwoners. Vonk publiceert een exclusief en vernietigend milieueffectrapport van eigen hand.

Volgens het nieuwe IPA zouden we meer overuren ‘mogen’ kloppen. Altijd maar meer werken is nochtans schadelijk voor onze gezondheid. Broes kan daarvan getuigen. Hij werkte jaren bij een groot transportbedrijf. Tot zijn rug het begaf. Toen mocht hij opkrassen.

Het zit veel syndicalisten hoog dat SP.a en PS het asociale voorstel tot Interprofessioneel Akkoord met de regering zullen uitvoeren. Onmiddellijk nadat dit bekend werd, kregen we deze reactie van een delegee die deel uitmaakt van het Uitvoerend en Nationaal Comité van de BBTK en tevens lid is van de SP.a.

In 2003 bewezen de dokwerkers dat we door een aangehouden strijd mét grote mobilisaties zelfs het zogezegd onaantastbare Europa kunnen tegenhouden. Ze jaagden de europarlementsleden de daver op het lijf zodat de richtlijn voor de liberalisering van de havens er uiteindelijk niet doorkwam. Maar de kapitalistische EU blijft proberen.

Het ABVV heeft met 52 procent van de stemmen het voorstel voor Interprofessioneel Akkoord verworpen. Binnen de christelijke vakbond stemden drie kwart voor en in de liberale ACLVB kreeg het akkoord de steun van twee derden van het bestuur. Wat betekent dit resultaat en hoe moet het nu verder?

Deze open brief is gericht naar de talrijke vakbondsmilitanten die zich de volgende weken zullen uispreken over het voorstel van Interprofessioneel Akkoord 2005-2006. Wij denken dat het voorstel dat op tafel ligt niet voor sociale vooruitgang zorgt. Lees hier onze analyse.

De betoging van 21 december is een voorteken. Ook in België laait sociaal protest op. De traditionele overlegstructuren doen het niet meer. De syndicale achterban is het patronale liedje spuugzat. Ondanks alle blusapparatuur zal dit vroeg of laat tot een échte krachtmeting leiden waarvan de kapitalistische maatschappelijke ordening zelf de inzet zal zijn.

In december was het weer witte woede al wat de klok sloeg. Op 27 januari roepen ze opnieuw op voor een nationale betoging en willen daarbij 20.000 mensen op de been brengen. We interviewden Walter Cornelis, nationaal secretaris van de vakbond LBC (ACV), over de eisen en mobilisaties van de witte woede.

Een syndicale werking in een call-center, het is niet evident. Nochtans is de uitbuiting hier groot. Mensen werken er tegen de klok en onder zware druk om cijfers te halen. Dat kunnen de (voormalige) bedienden van Up-Call beamen. Zij kwamen recent in de media omdat ze in staking gingen tegen het wanbeheer van hun bazen.

Het moest ervan komen. Na maandenlange provocaties van de bazen is er een einde gekomen aan het geduld van de vakbondstop. Het geduld van vele arbeiders en bedienden was echter al lang op. Zij staakten en betoogden vandaag. Hier kan u de strategie lezen die wij voorstellen.

Dikwijls zeggen economen dat België is geëvolueerd van een industriële economie met veel arbeiders naar een diensteneconomie, en dat daarom de arbeidersklasse aan het verdwijnen is. De situatie in de logistieke sector bewijst het tegendeel.

Als we de media mogen geloven, dan heeft de Belg de best gevulde spaarpot van Europa. Wat die media er niet bij vertellen is dat de spaarpot van de ene Belg eruit ziet als een klein spaarvarken, maar de spaarpot van een andere Belg als de kluis van Dagobert Duck.

Achtduizend mensen kwamen in Charleroi op straat in solidariteit met de glasarbeiders van AGC Automotive en tegen de patronale eisenbundel in het interprofessioneel overleg. Een kort verslag.

Sinds vorige maand heeft het Vlaams Belang een feitelijke meerderheid in de districtsraad van Deurne. Deurne is het meest oostelijk gelegen district van Antwerpen. In de slag om Antwerpen realiseert extreem-rechts hier dus een doorbraak op het Oostfront. Een nieuw Stalingrad blijft echter ook nog altijd mogelijk. Maar dan moeten er wel enkele voorwaarden vervuld zijn.

Het moest ervan komen. Na maandenlange provocaties, speldenprikken en aanvallen van de bazen tegen het brugpensioen, de koopkracht en de arbeidsorganisatie is er een einde gekomen aan het geduld van de vakbondstop. Het geduld van vele arbeiders en bedienden was echter al lang op.

Het cordon sanitaire is in versneld tempo aan het afbrokkelen. Een nieuw conservatief blok is in aanbouw. En daar heeft het patronaat wel oor naar.

De spontane staking van het personeel van de Belgium Refining Corporation kan uitlopen op een testcase voor de hele petrochemische sector. De directie weigert er de bestaande CAO toe te passen op de vooravond van de onderhandelingen voor een nieuwe sectorale CAO. Wij gingen praten met het piket.

Het ongenoegen stapelt zich op. In dit laatste deel van onze vooruitzichten, geschreven in september, analyseren we hoe het ongenoegen en de toenemende contradicties zich weerspiegelen in de vakbonden en de sociaal-democratie. Zowel de leiding van het ABVV als de leiding van SP.a kunnen hun malaise nog moeilijk toedekken.

De Post staakt tegen het uitblijven van de beloften uitgestippeld in hun CAO. Bovendien heerst er veel ongenoegen over de Georoute. De liberalisering brengt grote haast in hun leven.

Vandaag doet het hof van cassatie een uitspraak in de zaak tegen het Vlaams Blok. Daarom gaan in enkele steden acties door. Goed initiatief. De kijvende toon van veel initiatiefnemers zal ons nochtans niet verder brengen. En wat met dat schaamlapje voor de ‘democratische partijen’?

Begin 2004 brachten we onze vooruitzichten voor het socialisme in België uit. Met ons document ‘Naar verhoogde sociale en communautaire polarisatie’ verdiepen we deze analyse over de toestand van het Belgische kapitalisme. In dit eerste deel tonen we hoe verrijking en verarming twee zijden van eenzelfde medaille zijn, hoe het ‘economisch herstel’ samengaat met een aanval op de levenstandaard van de werkende klasse.

Dinsdagochtend 19 oktober werden de veiligheidsdiensten in de Antwerpse haven gealarmeerd vanwege een “radioactieve container op kaai 913”. Op hetzelfde moment is de Amerikaanse 1st Armored Brigade bezig met grote militaire transporten via de haven. Geen toevallige samenloop van omstandigheden.

De kalender van het sociaal overleg brengt de verhoudingen tussen arbeid en kapitaal terug op de voorgrond. Hoewel iedereen liever spreekt over ‘sociale partners’. Hoewel de communautaire heibel de aandacht verplaatst. Maar het patronaat kan niet braaf zwijgen na een eis van arbeidsduurverlenging. En de syndicale beweging kan ook niet een autistische toeschouwer zijn. Tijd om een gepaste strategie en tactiek te ontwikkelen. Wij doen een voorstel.

In dit artikel gaan we op zoek naar de 'look & feel' van 22 miljoen euro, het bedrag dat Jan Coene op drie jaar tijd uit Picanol zoog. Maar wat blijkt? De marxistische methode schiet tekort. Hiervoor moet je een andere opvoeding genoten hebben.

Het brugpensioen is voor vele oudere arbeiders of bedienden de enige manier om vroegtijdig te ontsnappen aan de ondermijnende werkdruk en de stress. Het patronaat wil het brugpensioen graag afschaffen of de leeftijd wanneer men er recht op heeft verhogen. De regering blijkt te kiezen voor een zachtere aanpak. Maar is het doel verschillend?

De regering beweert de begroting in evenwicht te hebben zonder pijnlijke ingrepen. De woorden van Vandenbroucke zeggen echter al genoeg: “Geen opslag!” De Witte Woede betoogt op 21 oktober en toont hoe alle arbeiders en bedienden moeten reageren op de besparingen, namelijk door te eisen wat ons toekomt.

Het opstappen van ABVV-voorzitter De Vits kreeg half september een pijnlijk vervolg. Veel syndicalisten keken verbouwereerd toe hoe de leiding ging bakkeleien over de post van algemeen secretaris. We werpen een blik op dit bureaucratische conflict.

Volgens het Van Dale nieuw handwoordenboek der Nederlandse taal is een marionet een pop uit een poppenspel die van boven af door middel van draden wordt bewogen; die zonder eigen wil doet wat anderen hem laten doen. Dergelijke omschrijving vertelt heel goed het verhaal van de nachtvluchten, waarbij DHL aan de touwtjes trekt en iedereen lustig in het rond danst.

Veel antiracisten hebben na de resultaten van 13 juni de pijnlijke vaststelling moeten maken dat de overheersende campagnes tegen uiterst rechts onmachtig zijn. Dit langs beide kanten van de taalgrens. Deze studie belicht een heel andere aanpak van de strijd tegen racisme en uiterst rechts, binnen maar ook buiten het bedrijf. In schril contrast tot de moraliserende en ‘democratische’ aanpak die eigen is aan veel linkse groepen, is deze benadering gesteund op klassenstrijd en klassenbewustzijn.

Het patronaat heeft deze zomer veel proefballonnetjes opgelaten die de mensen ongerust en kwaad hebben gemaakt. De herinvoering van de 40-urenweek is er zo een. Wij zetten dit voorstel en de patronale manoeuvres hier rond even tegen het licht.

Binnenkort starten de onderhandelingen over het nieuwe IPA tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Het patronaat legt alvast zware eisen op tafel, zoals de 40-urenweek.

Begin juli kregen werkloze jongeren een brief van de Rijksddienst voor Arbeidsvoorziening waarin ze uitgenodigd worden voor een gesprek over hun situatie. Het lijkt een vriendschappelijk uitnodiging maar vergis je niet: het is het begin van een onverbiddelijke jacht op werklozen. Lees meer in dit artikel.

Op zondag 18 juli overleed Albert Faust, algemeen secretaris van BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde en voorzitter van de Brusselse Intergewestelijke. Wij brengen hem een laatste groet en schetsen het kleurrijke personage dat de syndicale beweging verloren is.

De vestiging van de multinational BASF aan de Schelde in Antwerpen is het grootste chemische bedrijf van België. Enkele weken na de sociale verkiezingen kondigde de directie aan dat BASF Antwerpen 10 procent ‘efficiënter’ moet produceren. We interviewden hierover een arbeider van BASF.

De politici lopen al warm voor een nieuwe communautaire boksmatch. “Wij kunnen hier niet achterblijven”, zal SP.a-voorman Frank Vandenbroucke gedacht hebben, en hij lanceerde ineens een voorstel dat de huidige staatshervorming langs rechts voorbijsteekt: de Vlaams-Waalse splitsing van het budget voor de werkloosheidsuitkeringen. Zijn verwoording van deze patronale eis bracht echter serieuze beroering binnen de rangen van de partij, met uitlopers tot aan de top.

Veel mensen waren verbijsterd bij het horen van de verkiezingsuitslag. Is de opmars van het Vlaams Blok dan echt niet te stuiten? Wanhopige linksen pleiten al voor de opname van het Blok in de regering. Wanhoop is nochtans zelden een goede gids.

Na een schitterende overwinning slechts een jaar geleden moet paars nu een zware nederlaag slikken. Het zwarte kwik in de electorale thermometer is voor de twaalfde keer gestegen in Vlaanderen. Het Vlaams Blok behaalt haar hoogste score ooit en het cordon sanitaire wordt openlijk in vraag gesteld. En ondertussen stapelen communautaire donderwolken zich op boven de Wetstraat...

Begin mei kondigden de vakbonden een staking aan voor 19 mei in de grote winkelketens. De Federatie van Distributiebedrijven (Fedis) wil immers de openingstijden van de winkels verlengen. Het patronaat gaf echter al toe voor de strijd gestreden was. Een interview over deze overwinning met Georges Seclef en Benny Willems, beiden BBTK-secretaris te Antwerpen.

Met onze reeks artikels ‘Het leven zoals het is’ willen we via interviews tonen dat leven onder het kapitalisme voor veel mensen geen lachertje is. Ellen is al jaren werkloos, maar ze klust wat bij in het zwart. Volgens de heersende ideologie is ze dus eigenlijk een profiteur.

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken