Ter gelegenheid van 1 mei publiceren we meigroeten uit de hele beweging. Dit is onze bijdrage tot een strijdbare Dag van Arbeid. Maar deze meigroeten zijn ook een belangrijke bron van inkomsten. Vonk is volledig zelfgefinancierd. Wij hangen dus niet af van subsidies of van de banken. Al het geld voor het financieren van onze werking komt van gewone mensen: arbeiders, bedienden, werklozen, studenten enzovoort.

Op woensdag 20 april is er een grote actie van de onderwijsvakbonden tegen hun minister Frank Vandenbroucke. Deze actie niets te vroeg. Reeds van het begin van dit jaar weten we dat er tal van besparingen gepland zijn, zowel bij het onderwijzend personeel, de centra voor leerlingenbegeleiding als het ondersteunend en meester-, vak- en dienstpersoneel.

De paus is dood. Sinds het begin van zijn pijnlijke doodstrijd worden we overal ter wereld overstelpt met een reusachtige mediacampagne waarin het leven en de daden van Johannes Paulus II worden bewierookt. Hier volgt een kritische terugblik op het pontificaat van Johannes Paulus II.

De voedingssector is als eerste op koers om de loonnorm te doorbreken. Maar het patronaat van de voedingsindustrie doet moeilijk. Hier proberen we uit te leggen hoe en waarom Fevia vervelend doet bij het ondertekenen van een akkoord dat al door de vakbonden werd goedgekeurd.

In tijden van spanningen tussen arbeid en kapitaal proberen de bazen altijd de loontrekkenden te verdelen. In de voedingssector is dat vandaag ook zo. De bazenorganisatie Voka publiceerde een ronduit gortige persmededeling om te stoken tegen ‘de Walen’. De Antwerpse ABVV Voedingscentrale reageerde dan ook prompt. We publiceren hier hun antwoord.

Vrijdag 25 maart staakten de Vlaamse ambtenaren. We interviewden Yves Brusseel, ACOD vakbondsmilitant afdeling Oostende, over het hoe en het waarom van de stakingsactie.

Na een tweetal weken van acties werd er dinsdag een ontwerp van sociaal akkoord bereikt in het paritair comité van de Voedingsnijverheid. Donderdagavond 24 maart kwamen de delegees van de afdeling Antwerpen-Waasland bijeen om een standpunt te bepalen. Het sociaal akkoord werd unaniem goedgekeurd door de delegees. Wij hadden een gesprek met de lokale secretarissen Yvan de Jonge en Dany van Cauwenbergh na afloop van de vergadering.

De beurtstakingen in de Voeding gingen vandaag verder. De Rode Woede toont dat we de zever van het patronaat niet moeten slikken. In Kontich, nabij Antwerpen, ging het bedrijf Dulcia Haribo plat. We interviewden ABVV delegee Krista van Geldorp en secretaris Dany van Cauwenbergh.

De krachtsproef voor een goede CAO in de voedingsindustrie is volop aan de gang. Baudouin Ferrant, secretaris ABVV Voeding in Brussel, levert ons zijn eerste analyse van wat een toonaangevende strijd aan het worden is.

Na drie dagen actie in de voedingsindustrie heeft het ABVV aangetoond dat het sterk gesteund wordt door de basis in haar eisen voor meer loonsverhoging. Op sommige plaatsen zoals bij Kraft, Jupiler, Godiva en anderen deed zelf het ACV mee. De voedingsector heeft niet de gewoonte om haantje de voorste te spelen in de CAO-strijd. Wij gingen peilen aan het piket van Inbev wat er aan de hand is.

De bazen maken winst. Dat wisten we al. Maar dat hun winsten alsmaar blijven stijgen en zelfs recordhoogtes halen is minder geweten. Ondertussen blijft de tewerkstelling ter plaatse trappelen en volgen de lonen de stijging van de winsten niet. Dit artikel analyseert de staat van de klassenstrijd in België.

Aangezien de regering niet wilde toegeven, begon de non-profit vanaf 26 februari aan een staking van onbepaalde duur. Hun vastberadenheid heeft duidelijk het verschil gemaakt. Voor diegenen die er nog aan twijfelden: strijd loont. Het akkoord betekent nochtans geen rust in de sector.

Ondanks acht jaar toepassing van de Europese richtlijnen is er over het geheel genomen niks in de goede richting geëvolueerd, tenminste niet voor de loontrekkenden. Het goede nieuws is dat (bijna) niemand nog gelooft in de kletspraatjes over ‘het competitieve Europa van volledige tewerkstelling en welvaart’.

In een klimaat waarin zelfs voor de meest gerechtvaardigde sociale eisen zoals die van de gezondheidswerkers geen geld heet te zijn, staat de Vlaamse regering op het punt om drie miljard euro uit te trekken voor een investering die een gevaar betekent voor de leefbaarheid van Antwerpen en de gezondheid van haar inwoners. Vonk publiceert een exclusief en vernietigend milieueffectrapport van eigen hand.

Volgens het nieuwe IPA zouden we meer overuren ‘mogen’ kloppen. Altijd maar meer werken is nochtans schadelijk voor onze gezondheid. Broes kan daarvan getuigen. Hij werkte jaren bij een groot transportbedrijf. Tot zijn rug het begaf. Toen mocht hij opkrassen.

Het zit veel syndicalisten hoog dat SP.a en PS het asociale voorstel tot Interprofessioneel Akkoord met de regering zullen uitvoeren. Onmiddellijk nadat dit bekend werd, kregen we deze reactie van een delegee die deel uitmaakt van het Uitvoerend en Nationaal Comité van de BBTK en tevens lid is van de SP.a.

In 2003 bewezen de dokwerkers dat we door een aangehouden strijd mét grote mobilisaties zelfs het zogezegd onaantastbare Europa kunnen tegenhouden. Ze jaagden de europarlementsleden de daver op het lijf zodat de richtlijn voor de liberalisering van de havens er uiteindelijk niet doorkwam. Maar de kapitalistische EU blijft proberen.

Het ABVV heeft met 52 procent van de stemmen het voorstel voor Interprofessioneel Akkoord verworpen. Binnen de christelijke vakbond stemden drie kwart voor en in de liberale ACLVB kreeg het akkoord de steun van twee derden van het bestuur. Wat betekent dit resultaat en hoe moet het nu verder?

Deze open brief is gericht naar de talrijke vakbondsmilitanten die zich de volgende weken zullen uispreken over het voorstel van Interprofessioneel Akkoord 2005-2006. Wij denken dat het voorstel dat op tafel ligt niet voor sociale vooruitgang zorgt. Lees hier onze analyse.

De betoging van 21 december is een voorteken. Ook in België laait sociaal protest op. De traditionele overlegstructuren doen het niet meer. De syndicale achterban is het patronale liedje spuugzat. Ondanks alle blusapparatuur zal dit vroeg of laat tot een échte krachtmeting leiden waarvan de kapitalistische maatschappelijke ordening zelf de inzet zal zijn.

In december was het weer witte woede al wat de klok sloeg. Op 27 januari roepen ze opnieuw op voor een nationale betoging en willen daarbij 20.000 mensen op de been brengen. We interviewden Walter Cornelis, nationaal secretaris van de vakbond LBC (ACV), over de eisen en mobilisaties van de witte woede.

Een syndicale werking in een call-center, het is niet evident. Nochtans is de uitbuiting hier groot. Mensen werken er tegen de klok en onder zware druk om cijfers te halen. Dat kunnen de (voormalige) bedienden van Up-Call beamen. Zij kwamen recent in de media omdat ze in staking gingen tegen het wanbeheer van hun bazen.

Het moest ervan komen. Na maandenlange provocaties van de bazen is er een einde gekomen aan het geduld van de vakbondstop. Het geduld van vele arbeiders en bedienden was echter al lang op. Zij staakten en betoogden vandaag. Hier kan u de strategie lezen die wij voorstellen.

Dikwijls zeggen economen dat België is geëvolueerd van een industriële economie met veel arbeiders naar een diensteneconomie, en dat daarom de arbeidersklasse aan het verdwijnen is. De situatie in de logistieke sector bewijst het tegendeel.

Als we de media mogen geloven, dan heeft de Belg de best gevulde spaarpot van Europa. Wat die media er niet bij vertellen is dat de spaarpot van de ene Belg eruit ziet als een klein spaarvarken, maar de spaarpot van een andere Belg als de kluis van Dagobert Duck.

Achtduizend mensen kwamen in Charleroi op straat in solidariteit met de glasarbeiders van AGC Automotive en tegen de patronale eisenbundel in het interprofessioneel overleg. Een kort verslag.

Sinds vorige maand heeft het Vlaams Belang een feitelijke meerderheid in de districtsraad van Deurne. Deurne is het meest oostelijk gelegen district van Antwerpen. In de slag om Antwerpen realiseert extreem-rechts hier dus een doorbraak op het Oostfront. Een nieuw Stalingrad blijft echter ook nog altijd mogelijk. Maar dan moeten er wel enkele voorwaarden vervuld zijn.

Het moest ervan komen. Na maandenlange provocaties, speldenprikken en aanvallen van de bazen tegen het brugpensioen, de koopkracht en de arbeidsorganisatie is er een einde gekomen aan het geduld van de vakbondstop. Het geduld van vele arbeiders en bedienden was echter al lang op.

Het cordon sanitaire is in versneld tempo aan het afbrokkelen. Een nieuw conservatief blok is in aanbouw. En daar heeft het patronaat wel oor naar.

De spontane staking van het personeel van de Belgium Refining Corporation kan uitlopen op een testcase voor de hele petrochemische sector. De directie weigert er de bestaande CAO toe te passen op de vooravond van de onderhandelingen voor een nieuwe sectorale CAO. Wij gingen praten met het piket.

Het ongenoegen stapelt zich op. In dit laatste deel van onze vooruitzichten, geschreven in september, analyseren we hoe het ongenoegen en de toenemende contradicties zich weerspiegelen in de vakbonden en de sociaal-democratie. Zowel de leiding van het ABVV als de leiding van SP.a kunnen hun malaise nog moeilijk toedekken.

De Post staakt tegen het uitblijven van de beloften uitgestippeld in hun CAO. Bovendien heerst er veel ongenoegen over de Georoute. De liberalisering brengt grote haast in hun leven.

Vandaag doet het hof van cassatie een uitspraak in de zaak tegen het Vlaams Blok. Daarom gaan in enkele steden acties door. Goed initiatief. De kijvende toon van veel initiatiefnemers zal ons nochtans niet verder brengen. En wat met dat schaamlapje voor de ‘democratische partijen’?

Begin 2004 brachten we onze vooruitzichten voor het socialisme in België uit. Met ons document ‘Naar verhoogde sociale en communautaire polarisatie’ verdiepen we deze analyse over de toestand van het Belgische kapitalisme. In dit eerste deel tonen we hoe verrijking en verarming twee zijden van eenzelfde medaille zijn, hoe het ‘economisch herstel’ samengaat met een aanval op de levenstandaard van de werkende klasse.

Dinsdagochtend 19 oktober werden de veiligheidsdiensten in de Antwerpse haven gealarmeerd vanwege een “radioactieve container op kaai 913”. Op hetzelfde moment is de Amerikaanse 1st Armored Brigade bezig met grote militaire transporten via de haven. Geen toevallige samenloop van omstandigheden.

De kalender van het sociaal overleg brengt de verhoudingen tussen arbeid en kapitaal terug op de voorgrond. Hoewel iedereen liever spreekt over ‘sociale partners’. Hoewel de communautaire heibel de aandacht verplaatst. Maar het patronaat kan niet braaf zwijgen na een eis van arbeidsduurverlenging. En de syndicale beweging kan ook niet een autistische toeschouwer zijn. Tijd om een gepaste strategie en tactiek te ontwikkelen. Wij doen een voorstel.

In dit artikel gaan we op zoek naar de 'look & feel' van 22 miljoen euro, het bedrag dat Jan Coene op drie jaar tijd uit Picanol zoog. Maar wat blijkt? De marxistische methode schiet tekort. Hiervoor moet je een andere opvoeding genoten hebben.

Het brugpensioen is voor vele oudere arbeiders of bedienden de enige manier om vroegtijdig te ontsnappen aan de ondermijnende werkdruk en de stress. Het patronaat wil het brugpensioen graag afschaffen of de leeftijd wanneer men er recht op heeft verhogen. De regering blijkt te kiezen voor een zachtere aanpak. Maar is het doel verschillend?

De regering beweert de begroting in evenwicht te hebben zonder pijnlijke ingrepen. De woorden van Vandenbroucke zeggen echter al genoeg: “Geen opslag!” De Witte Woede betoogt op 21 oktober en toont hoe alle arbeiders en bedienden moeten reageren op de besparingen, namelijk door te eisen wat ons toekomt.

Het opstappen van ABVV-voorzitter De Vits kreeg half september een pijnlijk vervolg. Veel syndicalisten keken verbouwereerd toe hoe de leiding ging bakkeleien over de post van algemeen secretaris. We werpen een blik op dit bureaucratische conflict.

Volgens het Van Dale nieuw handwoordenboek der Nederlandse taal is een marionet een pop uit een poppenspel die van boven af door middel van draden wordt bewogen; die zonder eigen wil doet wat anderen hem laten doen. Dergelijke omschrijving vertelt heel goed het verhaal van de nachtvluchten, waarbij DHL aan de touwtjes trekt en iedereen lustig in het rond danst.

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 3012 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken