Uitgelicht

Marxisten zijn geen waarzeggers; wij kunnen niet met zekerheid zeggen hoe een socialistische maatschappij er uit zal zien. Toen men aan Frederik Engels vroeg hoe de familie er zou uitzien onder het socialisme antwoordde hij: “De aard van de familierelaties onder het socialisme zal worden bepaald nadat een nieuwe generatie is opgegroeid. Die zullen zich geen zier aantrekken van hetgeen we nu denken dat zij zouden moeten doen. Zij zullen hun eigen praktijk, cultuur en publieke opinie ontwikkelen en daarmee basta.” De maatschappij wordt niet vorm gegeven door de speculaties van voorbije generaties, maar door de beslissingen en de handelingen in het heden. Toch is er meer mogelijk dan mooie wensdromen. Marxisten gebruiken het dialectisch materialisme om de menselijke ontwikkeling te analyseren. Daardoor kunnen we hypothesen maken over de toekomst, gebaseerd op feiten van het heden en het verleden. Zo kunnen toch heel wat lessen getrokken worden uit de Russische revolutie en revoluties in andere landen, ondanks de Stalinistische ontaarding ervan (zie kader). Maar we zullen ook de huidige maatschappij bestuderen. Een hogere maatschappij als het socialisme kan slechts ontstaan als de wortels ervan al aanwezig zijn in de huidige. Deze methode is geen exacte wetenschap. Net zoals een dokter niet exact kan voorspellen wanneer een patiënt zal sterven of een geoloog evenmin het exacte tijdperk van een aardbeving kan voorzien, kunnen marxisten niet exact voorspellen wanneer een revolutie zal uitbreken en welke vorm ze zal aannemen.

Het is een perfecte storm die op ons afkomt: inflatie, klimaatcrisis, oorlog, protectionisme en handelsoorlog. Ongetwijfeld zal dat leiden tot een recessie vanaf de herfst, verarming van grote delen van de bevolking en verdere erosie van het klimaat.

De oorsprong van inflatie wordt traditioneel uitgelegd door de wisselwerking tussen de beschikbare goederen en het beschikbare geld. Veronderstel bijvoorbeeld dat in een land de geldhoeveelheid dubbel zo groot wordt, terwijl het aantal geproduceerde goederen gelijk blijft. In dat geval zal de markt ervoor zorgen dat de prijzen verdubbelen; wat voordien 10 euro koste zal er dan 20 kosten.

De volgende korte, in het Nederlands vertaalde stellingen werden opgesteld door aanhangers van de IMT in Oekraïne. Ze gaan in op de oorsprong van de aanhoudende oorlog en het reactionaire effect dat deze op het land heeft gehad. Voor een internationalistische oplossing van de oorlog in Oekraïne en van alle oorlogen! Voor socialistische revolutie!