Uitgelicht

Bij de bezoeken aan de piketten werd duidelijk dat vele stakers er zich terdege van bewust zijn dat hun strijd met argusogen gevolgd wordt door de gehele sector. Als het bij Delhaize lukt, dan zijn Carrefour en Colruyt de volgende. De tijd is méér dan rijp om de strijd uit te breiden. De stakers zijn al overtuigd, nu de leiding van sommige vakbonden nog.

Zoveel onverzettelijkheid zijn we niet gewoon in Europa. Meestal hoopt met name de leiding van de vakbonden dat er na enige tijd een compromis kan onderhandeld worden. Als dat niet onmiddellijk lukt hebben zij sterk de neiging om het proces te verleggen naar het juridische vlak of naar nieuwe wetsvoorstellen. Nu is er op zich niets verkeerds aan de klassenstrijd te voeren op zoveel mogelijk terreinen. Op éen voorwaarde: dat men dit niet doet ten koste van hetgeen waarin wij weten dat wij het sterkst staan: massale mobilisatie door stakingen en betogingen. Altijd is dat laatste doorslaggevend als we willen winnen.

Vijftig jaar geleden, op 6 apriil 1973, startte de ‘dokstaking’, ‘een van de grootste sociale conflicten na de wereldoorlog’ volgens de toenmalige Gazet van Antwerpen. Patrick Humblet schetst het verloop en de inzet van deze krachtmeting tussen de dokwerkers enerzijds en het haven -en staatsapparaat en de vakbondsbureaucratie anderzijds.

We publiceren de Facebook post van Jalil B, secretaris van de Franstalige christelijke bond CNE in de handel. Hij legt uit dat "het niet alleen solidariteit die nodig is omdat het verder gaat dan deze bedrijven, in zekere zin gaat het verder dan de strijd in de sector, het is een strijd van de hele arbeidersbeweging. De steun aan het personeel van Mestdagh en Delhaize betekent ook het verdedigen van onze verworvenheden en de krachtsverhouding van de arbeidersklasse."

Vormings- en discussiedag "Marxisme 2023". Identitaire politiek kan ons niet bevrijden van de onderdrukkingen. Een revolutionnaire benadering is echter nodig die het racisme, het seksisme en andere vormen van onderdrukking radikaal aanpakt. Kom erover discussiëren en organiseer je samen met ons. Meer info vind je op de affiche.