Uitgelicht

De CD&V (regeringspartij) stelt een boycot voor van Israëlische producten, afkomstig uit “de bezette gebieden.” Volgens het dagblad Le Soir zou het hier gaan over fruit, groenten en cosmetica. Ecolo, Groen, Vooruit en nu ook de PS zouden dit idee ondersteunen. Ook Caroline Gennez (Vooruit), Minister voor Ontwikkelingssamenwerking riep op tot een boycot van “Israëlische producten”. Het is duidelijk dat ze ervoor kiezen om te doen alsof ze tegen Israël vechten door middel van deze futiele en nutteloze daden. Wat heeft het voor zin om tomaten en make-up te boycotten als er blijkbaar oorlogswapens via België naar Israël vervoerd worden? Kunnen we in België niets beters doen om ons te verzetten tegen de gruwelijke plannen van Israël in Gaza?

De aanval van Hamas op Israël gisteren (zaterdag 7 oktober) kwam als een schok en verraste de Israëlische inlichtingendienst en het militaire establishment, maar het zou ons in het geheel niet moeten verbazen. Het is het directe gevolg van de escalerende gewelddadige onderdrukking van de Palestijnen, gepromoot door Netanyahu, die de meest rechtse reactionaire regering in de geschiedenis van Israël leidt.

‘Communisme' is misschien wel het meest misbegrepen woord ter wereld. En dat is geen verrassing. Vanaf haar prille begin heeft de communistische beweging een berg van leugens en beschuldigingen over zich heen gekregen.

Wij zijn een campagne gestart onder het motto: “Ben jij communist? Kom bij ons.” We doen dat omdat vooral jonge mensen, die in gans hun leven niets anders gekend hebben dan economische, maar ook sociale en morele crisis zich meer en meer door de term aangesproken voelen. En ze hebben gelijk.

De uitkomst van de rechtszaak rond Sanda Dia en Reuzegom veroorzaakte veel woede en verontwaardiging, van over het hele politieke spectrum heen. Iedereen is het er over eens dat Reuzegommers er heel gemakkelijk vanaf zijn gekomen. Langs rechts wordt dit gezien als een voorbeeld van ‘straffeloosheid’, langs links neemt men vooral de rallying cry van klassenjustitie op. Het probleem is dat langs links de volgende stap ontbreekt.

Ben je communist?

Organiseer je dan om op te komen voor een sociale revolutie. Sluit je aan bij de International Marxist Tendency (IMT)International Marxist Tendency (IMT) om samen met communisten vanuit de hele wereld de strijd tegen het kapitalisme aan te gaan. De IMT heeft afdelingen in 40 landen en op elk continent aanwezig.

Het kapitalisme staat op instorten. Een hele generatie heeft niets anders gekend dan crisis, bezuinigingen, oorlogen, uitbuiting, onderdrukking en klimaatrampen. En toch worden de rijken steeds rijker. Dit leidt ertoe dat steeds meer mensen tot de conclusie komen dat de kern van het probleem het kapitalisme is en dat de enige oplossing revolutie is.

Revolutionaire leiding

In de strijd tegen het kapitalisme, is de werkende klasse de enige kracht die in staat is om de maatschappij te veranderen. Daarvoor moet ze georganiseerd zijn. De arbeidersklasse mobiliseert zich meer en meer, in België en over de hele wereld. Maar om te winnen en het socialisme te bereiken, hebben we een strijdbaar en revolutionair leiderschap nodig, gevormd in de ideeën van het marxisme.

Waarom bestuderen communisten het marxisme?

Marxisme wordt ook wel wetenschappelijk socialisme genoemd: een manier om de wereld te begrijpen om hem te veranderen. Wij baseren ons op de ideeën van het authentieke marxisme, vertegenwoordigd door Marx, Engels, Lenin en Trotski. Dit is de verzameling ideeën die de crisis van het kapitalisme het beste kan verklaren. Wij communisten moeten deze ideeën bestuderen om de lessen uit de geschiedenis te trekken. Zo kunnen we beter ingrijpen in de klassenstrijd, en strijden voor revolutie.

De revolutie heeft je nodig!

Het opbouwen van een revolutionaire organisatie - in België en internationaal - is op dit moment de meest dringende kwestie. De IMT is de laatste tijd snel gegroeid en we zijn vastberaden in onze strijd voor een communistische revolutie, maar daarvoor moeten we onze krachten nog uitbreiden. Daarom vragen we jullie om je bij ons aan te sluiten. De revolutie heeft je nodig! Sluit je vandaag nog aan bij de Internationale Marxistische Tendens!

Vul het contactformulier in om lid te worden of contact op te nemen.

Zoveel onverzettelijkheid zijn we niet gewoon in Europa. Meestal hoopt met name de leiding van de vakbonden dat er na enige tijd een compromis kan onderhandeld worden. Als dat niet onmiddellijk lukt hebben zij sterk de neiging om het proces te verleggen naar het juridische vlak of naar nieuwe wetsvoorstellen. Nu is er op zich niets verkeerds aan de klassenstrijd te voeren op zoveel mogelijk terreinen. Op éen voorwaarde: dat men dit niet doet ten koste van hetgeen waarin wij weten dat wij het sterkst staan: massale mobilisatie door stakingen en betogingen. Altijd is dat laatste doorslaggevend als we willen winnen.