Aan de poort van Inbev Leuven feliciteren de actievoerders elkaar meerdere malen. Net zoals in de oude musketierfilms heeft een groep arbeiders een halve liter gerstenat met de woorden “Eén voor allen, allen voor één”. De kameraden van Vonk en SP.a Rood die sinds dag 1 de blokkade mee hebben versterkt, krijgen viriele schouderklopjes en oprecht ontroerde handdrukken. “Bedankt voor jullie steun”.

GM-topman Nick Reilly heeft gisteren aangekondigd dat de fabriek in Antwerpen in juni dit jaar dicht gaat. De vakbonden hebben in elk geval op de gepaste manier gereageerd door er voor te zorgen dat geen enkel afgewerkt product nog buiten gaat.

Sinds donderdag 7 januari voeren arbeiders en bedienden actie aan de poorten van AB Inbev te Leuven en Jupille. Dinsdag 12 januari hebben de werknemers van Hoegaarden spontaan de poorten van hun brouwerij gesloten. Er komt geen vrachtwagen meer in of uit.

Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, is gestart met een enthousiaste zoektocht naar een  derde 'afhandelaar' op Zaventem Airport. Het personeel en de vakbonden teken hier verzet tegen aan. Met de campagne 'It takes 2 to handle' starten de bonden hun actieplan.

Bert De Graeve, CEO van Bekaert werd uitgeroepen tot manager van het jaar. Rodney Talboom, SP.a-gemeenteraadslid en aanhanger van SP.a Rood ziet het helemaal anders. Rodney stond niet toevallig zij aan zij met de arbeiders tegen de sluiting van het staalbedrijf in Hemiksem.

Vlamingen hebben in de loop van de geschiedenis enkele traumatische ervaringen opgelopen met Franstaligen. Die verhinderen ons soms om helder te denken. Een dergelijke hersenverontreiniging speelt ons Vlamingen bijvoorbeeld parten bij het nadenken over de vervuiling van de Zenne.

Bij Zonnewende en Zonnetij, twee rusthuizen in handen van de investeringroep Senior Living Group, een van de grootste commerciële groepen in de Belgische rusthuissector, heeft het personeel er genoeg van. Sinds SLG de rusthuizen overnam, zijn zowel de arbeidsomstandigheden van het personeel als de kwaliteit van de verzorging in vrije val.

In een stukje dat op 24 november op deze site werd geplaatst, werd het verhaal gedaan van IAC. De werkgever wilde een werknemersvertegenwoordiger ontslaan, maar kreeg nul op het rekest van het Brusselse arbeidshof. In de kleinlinkse pers werd deze uitspraak onthaald als een overwinning van het stakingsrecht. Wij hadden echter gemaand tot voorzichtigheid en de profetie is uitgekomen.

De sp.a zit nu althans verbaal op meest linkse koers sinds jaren. SP.a Rood zal dit nieuwe linkse elan een kans geven en kritisch ondersteunen. De woorden moeten nu worden omgezet in daden.

Het persagentschap Belga verspreidde op 18 november een perscommuniqué waarin werd gemeld dat volgens Nele Lijnen en Marc Verwilghen in het comité voor de overheidsdiensten (Comité A) een akkoord wordt voorbereid dat de problematiek van het stakingsrecht in de openbare sector regelt.

Enkele dagen voor de Raad van Voorzitters en Secretarissen van 5 december werd een delegatie van SP.a Rood, de linkervleugel in de partij, ontvangen door partijvoorzitster Caroline Gennez. Deze delegatie bestaande uit Erik De Bruyn, Elke Heirman en Stephen Bouquin evalueert dit eerste gesprek als zeer constructief.

Er is duidelijk een zoektocht aan de gang naar een alternatief. Maar onze stem blijft nog steeds veel te klein. Om dit te veranderen hebben we onder andere meer geld nodig. Zet daarom Vonk op uw Kerstboodschappenlijstje dit jaar.

Op donderdag 5 november jl. werd door het Arbeidshof te Brussel een zaak beslecht waarbij werd geoordeeld dat een werknemer niet mocht worden ontslagen omdat hij had deelgenomen aan een collectieve actie. Het feit kreeg heel wat weerklank in de pers. Reden genoeg om een en ander van dicht(er)bij te bekijken.

Op 3 november berichtte het VTM-journaal dat stakers die in 2007 op de nationale luchthaven het werk hadden neergelegd waarschijnlijk de rechten van de mens hadden geschonden. Wie het tussenvonnis van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg van 29 oktober 2009 er op naslaat, zal vaststellen dat het zo'n vaart niet loopt. Er is echter reden tot ongerustheid.

John Crombez, de 'coming man' van de West-Vlaamse SP.a, kwam onlangs op de proppen met het voorstel van 'een volkslening voor grote projecten'. Dit lijkt een origineel voorstel. Maar als je even stilstaat bij hetgeen banken doen, dan rijzen er al snel twijfels.

Eindelijk een standpunt met een smoel! Kurt De Loor, Vlaams parlementslid voor de SP.a, is het oneens met de kritiek van UNIZO, VOKA en de voorzitter van de Liberale Mutualiteiten aan het adres van de spoorbonden. Niet alleen heeft Kurt De Loor begrip voor de staking maar spreekt hij zich duidelijk uit voor de bescherming van het stakingsrecht in de openbare diensten. Hiermee sluit hij naadloos aan bij het standpunt van de vakbonden en bij dat van SP.a Rood.

Volgens artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen deurwaarders op verzoek van particulieren tot vaststellingen overgaan, dus ook in geval van collectieve acties. Een vrij recent vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen geeft enige verduidelijking over hoe ver een deurwaarder kan gaan.

Remi Verwimp is op 21 oktober overleden. Remi was een boeiend en nogal atypisch man: een kritische priester, een rode denker en man van actie, een stichter van de Werkplaats Theologie en Maatschappij.

De politiek is een keihard bedrijf. Dat bleek eens te meer bij het uitlekken van de mail van Schutyser, vertrouweling van Caroline Gennez. Hoewel: soms kan de politiek ook poeslief zijn. Als het erop aankomt om te beslissen over een belasting op de banken bijvoorbeeld.

De opmaak van de begroting is altijd een belangrijk moment in het bestaan van elke regering. Dat is zeker zo in een crisisperiode zoals we die nu beleven. Alle interne tegenstellingen komen daarbij naar boven.

Erik De Bruyn is duidelijk in zijn nopjes wanneer we hem ontmoeten. Karel Vinck van de BAM was gisteren daarentegen sterk aangeslagen voor de camera's van de televisie. De overduidelijke uitslag van de volksraadpleging, waarbij 59,24 procent zich tegen de Lange Wapper heeft uitgesproken, is een politieke gebeurtenis van formaat...

In Gent organiseerden SP.a Rood Oost-Vlaanderen en de Gentse SP.a-wijkafdeling Rood Station een debat tussen Daniël Termont, Gents burgemeester en belangrijk mandataris van de SP.a, en Erik De Bruyn, voorman van de beweging SP.a Rood. Dit debat, met als thema "Een socialistisch beleid in tijden van economische crisis" had de bedoeling om een open discussie op gang te brengen tussen de militanten van SP.a Rood en de andere partijleden en -mandatarissen.

In de Tribune (blad van ACOD overheidsdiensten) van september schreef Hilaire Berckmans een treffend artikel over het Vlaamse regeerakkoord. Hij vreest dat Vlaamse overheid de dupe zal worden van besparingsmaatregelen allerhande. Waarschijnlijk heeft hij het bij het rechte eind.

De Standaard publiceerde deze week uitgelekt e-mailverkeer tussen de SP.a-top begin juli over de verdeling van de ministerposten. Voorwaar interessante lectuur!

De beslissing van de Postdirectie om het project van 'wijkpostbodes' te bevriezen heeft de stakingen nauwelijks geluwd. Vandaag staken opnieuw de grote sorteercentra van Brussel X en Charleroi. Want wat 'bevroren' wordt kan weer ontdooid worden. De postbedienden blijven de terugtrekking vragen van de maatregel. De vakbondstop moet hen volgen en een nationale staking uitroepen.

Met spijt melden wij u dat onze goede vriend en kameraad Jan Van Riet van ons is heengegaan, onmiskenbaar veel te vroeg. Jan behoorde tot de kern van een generatie vonkisten. Wij wensen zijn ouders, familie en vrienden sterkte. Hij leeft voort in onze gedachten.

De rode metallo's in Wallonië steunen niet alleen op een rijke traditie van strijd. Binnen het ABVV speelden ze ook een belangrijke ideologische rol. Zo bijvoorbeeld in de jaren '50. Belangrijke strategiedocumenten droegen de linkse metalen stempel.

Maurice De Velder, topmanager van Think Media, roept op tot respect voor ondernemers in Vlaanderen (De Standaard van 24 september). Wat De Velder vraagt is niet minder dan een preferentiële behandeling van ondernemers door justitie, een soort gerechtelijke business class zeg maar.

De Vlaamse kerktorenreflex waarvan tot op heden vooral de Walen en de Brusselaars het slachtoffer waren, keert zich nu ook tegen Antwerpen. De dikke nekken van Antwerpen 'krijgen' uit het Vlaamse budget 2,5 miljard euro voor het sluiten van hun ring en doen daar dan nog moeilijk over ook.

In dit artikel analyseert Patrick Humblet het belangrijke vonnis van de Antwerpse rechtbank over het stakingsrecht en het gebruik van piketten. Mocht de directie van Petroplus het sociaal overleg met de vakbonden opnieuw dwarsbomen, dan zijn de bonden van de sector bereid acties te ondernemen.

Het Europees Vakverbond heeft tezamen met ABVV, ACLVB en ACV een collectieve klacht ingediend tegen de Belgische staat bij het "Comité européen des droits sociaux" (CEDS).

Sommige Antwerpenaren reageren gelaten op de plannen om hun stad te wurgen met een monsterlijk viaduct. "Daar is allemaal niets aan te doen, dat is allemaal al beslist". Maar dat is niet zo. Actie loont.

Breaking News! Milieuvergunning baggerstort Linkeroever op losse schroeven

OVAM tekent bezwaar aan tegen de huidige vergunningsaanvraag. Dit betekent nieuw uitstel en een hogere kostprijs voor het BAM-tracé.

SP.a ROOD tegen de Wapper: voldoende redenen waarom héél Vlaanderen zich tegen de Lange Wapper moet keren

De Vlaamse kerktorenreflex waarvan tot op heden vooral de Walen en de Brusselaars het slachtoffer waren, keert zich nu ook tegen Antwerpen. De dikke nekken van Antwerpen 'krijgen' uit het Vlaamse budget 2,5 miljard euro voor het sluiten van hun ring en doen daar dan nog moeilijk over ook.

De Lange Wapper en de revival van de Antwerpse linkerzijde

De recente ontwikkelingen in het Oosterweeldossier openen mogelijkheden. Eerste opdracht is en blijft het gevaar van een honderdjarige stadsverminking af te wenden. Maar daar bovenop zou de politieke spin-off op termijn wel eens gunstig kunnen uitpakken voor links.

Antwerpen maakt zich op voor de strijd tegen de Oosterweelverbinding

Hoewel de BAM een communicatiebudget van miljoenen euro's kreeg om haar Lange Wapperbrug aan de Antwerpenaren te verkopen, zijn het de tegenstanders die sinds enkele maanden met de aandacht in de media gaan lopen. Wij interviewden SP.a-Rood-boegbeeld Erik De Bruyn, die een prominente rol speelt in deze beweging.

Oosterweelverbinding: foute oplossing wegens fout axioma

De Oosterweelverbinding is een typische kapitalistische oplossing voor een kapitalistisch probleem. In dit dossier gaat op allerlei vlakken de belangenvermenging tussen staat, politiek en patronaat heel ver. De gewone mens is uiteraard zoals steeds de pineut.

Oosterweelverbinding: een brug te ver

In een klimaat waarin zelfs voor de meest gerechtvaardigde sociale eisen zoals die van de gezondheidswerkers geen geld heet te zijn, staat de Vlaamse regering op het punt om drie miljard euro uit te trekken voor een investering die een gevaar betekent voor de leefbaarheid van Antwerpen en de gezondheid van haar inwoners. Vonk publiceert een exclusief en vernietigend milieueffectrapport van eigen hand.

www.ademloos.bewww.ademloos.be

{youtube}TiwLT0dx3So{/youtube}

Video Erik De Bruyn tegen de Lange Wapper

De beurzen glimlachen opnieuw, banken schrijven hun resultaten weer met zwarte inkt, traders worden opnieuw gelokt met gulle bonussen, het einde van de recessie wordt uitgebazuind. Maar is de crisisbladzijde echt omgedraaid?

De strijd om Opel Antwerpen gaat over meer dan het redden van jobs alleen. De strijd gaat ook over de vraag welke economie we willen, en over het op een maatschappelijk verantwoorde manier aanwenden van technologische innovatie.

Al een hele tijd verschijnen berichten in de kranten over het begrotingstekort van de federale overheid en de plaats die de sociale zekerheid daarin inneemt. ACV-voorzitter Luc Cortebeeck zei in een interview dat besparen op de sociale zekerheid geen optie is, en dat het beter zou zijn om nieuwe inkomsten te zoeken. Maar waar moet de overheid deze halen?

De recente ontwikkelingen in het Oosterweeldossier openen mogelijkheden. Eerste opdracht is en blijft het gevaar van een honderdjarige stadsverminking af te wenden. Maar daar bovenop zou de politieke spin-off op termijn wel eens gunstig kunnen uitpakken voor links.

In het weekblad Knack staat een opmerkelijk interview met Louis Tobback (SP.a) en Yvan Mayeur, kamerlid voor de PS. Volgens Mayeur is het kapitalisme létterlijk dodelijk, voor de planeet en het individu: "Socialisten moeten het redden van de planeet centraal stellen en radicaal breken met het kapitalisme".

Het gerecht staat weer doorlopend op de voorpagina's de laatste tijd. Voornaamste item is de geschorste handelsrechter Francine De Tandt. Het moet gezegd dat het niet ontbreekt aan sappige verhalen.

Erik de Bruyn begrijpt dat de beroepspolitici van zijn partij, de SP.a, blij zijn aan de Vlaamse regering deel te kunnen nemen. Zelf vindt hij het een blijk van kortetermijndenken. Dit artikel verscheen als opiniebijdrage in De Standaard.

SP.a Rood meende al op 8 juni dat de SP.a er beter aan zou doen om te kiezen voor de oppositie en van daaruit een sociaal front te vormen met de vakbonden. Het Vlaamse regeerakkoord geeft ons geen enkel element om het geweer van schouder te veranderen, wel integendeel.

De resultaten van de PVDA+ bij de laatste verkiezingsronde roepen bij velen vragen op. Voorzitter Peter Mertens erkent een "dubbel gevoel" met enerzijds de tevredenheid het stemmenaantal van 2004 te verdubbelen en anderzijds ontgoocheling omdat ze toch meer stemmen verwachtten.

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen, tekst

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken