Globalisering

Naarmate de COP21 klimaattop in Parijs naar zijn einde liep, klonken er triomfantelijke geluiden uit de coulissen die gretig door de media werden verspreid. Op zondag kwamen de zogenaamde wereldleiders unaniem met de blijde boodschap naar buiten: er zou een historisch klimaatakkoord bereikt zijn, met een bindend lange-termijnplan om een ecologisch catastrofe te vermijden. “Bingo”, zou je denken...

De volgende Rode Dinsdag gaat door op 22 april om 19u30 in Café Multatuli, Lange Vlierstraat 6 in Antwerpen. 

Wat een jaar hebben we achter de rug! Sinds de viering van de vorige 1 mei is er veel veranderd in de wereld.
We publiceren dit discussiedocument over de wereldsituatie (in het Engels) met de analyse van de International Marxist Tendency (IMT). Dit document wordt wereldwijd besproken en bediscussieerd, van Karachi en Jakarta over Moskou en Lagos tot in Québec en Buenos Aires. Op het wereldcongres van de IMT dit jaar zullen eventuele amendementen besproken en gestemd worden. Dit document is een soort gids voor de politieke actie van de marxisten in de hele wereld.
De website WikiLeaks beheerst al weken het nieuws. Het is dan ook niet alledaags wat hier gebeurt. Het fenomeen WikiLeaks roept interessante principiële en ideologische vragen op. Daaraan wil dit artikel bijdragen.